Služby

 

Nejčastější službou je rozvod elektroinstalací po novém domě, či bytě. V prvé řadě konzultujeme se zákazníkem podmínky, požadavky, přání a výběr vhodného termínu.

1. Přípojka

Pokud objekt nemá přípojku k síti elektrické energie, zajišťujeme v prvních krocích tuto záležitost. (včetněvyřízení formalit s ČEZem)

2. Hrubá instalace

    V dalším kroku provádíme takzvanou "hrubou instalaci", kdy zajistíme rozvody kabelů po celém domě (bytě), osadíme podružný rozvaděč a také jednotlivé rozvodné a přístrojové krabice.

3. Kompletace

    Finální fází je kompletace. Všechny krabičky po domě osadíme strojky od vypínačů, zásuvek, televizními zásuvkami, nebo internetovými.

Rozvody elektřiny v bytové jednotce

Elektrické rozvody jsme schopni provést v celé bytové jednotce.

Průmyslová elektroinstalace

Další významnou a poměrně častou službou je průmyslová elektroinstalace. Zajistíme elektroinstalace dílen, tiskáren, výrobních hal a dalších průmyslových objektů. Mimo tyto služby nabízíme kompletní servis a údržbu.

Veřejné osvětlení

Zkušenosti máme také s veřejným osvětlením v obcích a městech. Zajistíme uložení přívodních kabelů k daným lampám, usadíme stožáry a připojíme světelné zdroje.

Hromosvody

Specializujeme se na montáž základní ochrany proti úderu blesku - hromosvod. Investice do hromosvodu se vyplácí, protože vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz po úderu blesku. Instalaci hromosbodu provádíme se skrytými svody (tj. pod fasádou), tak i se svody povrchovými. Našim cílem je zajistit hromosvod tak, aby byl bezpečně funkční a esteticky nenarušující stavbu. Používáme nejkvalitnější materiály na trhu od Německého dodavatele.

Slaboproud

Provádíme rozvody společných televizních antén, PC rozvodů, EZS a domácích telefonů.

Revize

Zajišťujeme revize výchozí i pravidelné na všechny typy elektrických instalací do 1000V, hromosvodů, strojů a spotřebičů.