ZD Dobruška

Kompletní elektroinstalace velkokapacitní stáje dojnic včetně řízeného osvětlení, montáž hromosvodu.