Obec Ledce

Kompletní elektroinstalace obchodu a hasičské klubovny.